fbpx
Club Smederij Logo

Info

Adres

BURGERMEESTER BROKXLAAN 8-82
5041SB TILBURG
THE NETHERLANDS
INFO@CLUBSMEDERIJ.NL

veelgestelde vragen

No problem, because we can speak English! Send us any question you have and we will be more than happy to help. Contact info@clubsmederij.nl. You can also reach out to us on Facebook.

Huisregels Club Smederij
Dit zijn spelregels om het voor iedereen gezellig te houden.
1. Toegang vanaf 18 jaar, tenzij anders vermeld.
2. Binnen zijn de landelijke regels met betrekking tot het rookverbod van kracht. Roken is in het gebouw niet toegestaan. Club Smederij verhaalt een eventuele boete op de overtreder.
3. Het is niet toegestaan om andere bezoekers hinderlijk, agressief, discriminerend of intimiderend te bejegenen. Wees lief voor elkaar.
4. De bezoeker kan worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 90 dBA. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker. Oordoppen zijn beschikbaar, vraag ernaar bij het personeel.
5. De bezoeker dient instructies die gegeven worden door het (veiligheidspersoneel) direct op te volgen. Bij het niet naleven van deze
instructies kan de toegang worden ontzegd.
6. Wapens, messen en harddrugs zijn verboden. Bij constatering hiervan wordt de politie altijd gewaarschuwd.
7. Het is niet toegestaan om zonder toestemming professionele camera- of opname apparatuur te gebruiken.
8. Het is niet toegestaan om:
– Medicatie mee te nemen zonder doktersvoorschrift;
– Dieren mee te nemen;
– Te handelen in soft- en harddrugs; Goederen (waaronder toegangskaarten) te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling;
– Vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade wordt verhaald op de veroorzaker(s);
– Zonder toestemming promotiemateriaal te verspreiden in en om het gebouw; Glaswerk mee naar buiten te nemen.

9. Bij overtreding van onze huisregels vervalt de geldigheid van het entreebewijs en wordt de toegang voor een bepaalde periode ontzegd.
10. Bij overtreding van onze huisregels hebben bezoekers geen recht op restitutie van entreegeld.
11. Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte bij de politie gedaan.
12. Servicekosten zijn altijd voor de gebruiker, ook als hij/zij verzoekt om een ticket om te wisselen. Als de organisator besluit het evenement te annuleren, dan worden de door de gebruiker betaalde ticket kosten vergoed. Servicekosten worden door de bedrijven die de ticketing verzorgen niet vergoed.

Club Smederij ligt op 5 minuten lopen van het Centraal Station Tilburg.  Gebruik Google Maps om makkelijk bij Club Smederij te komen!

Club Smederij ligt pal naast een groot parkeerterrein. Je kunt daar parkeren voor €1,40 per uur en een maximum van €7,- per dag.
Geen plek meer? Dan kun je altijd nog kijken naar de parkeervlakken aan Burgemeester Brokxlaan.

Je kunt meestal kaarten online kopen! Kijk op onze homepage voor alle feestjes.
Vaak kun je ook nog een kaartje aan de deur kopen, tenzij een feest is uitverkocht!

Servicekosten verschillen per feest. Meestal ligt het bedrag rond de 1 á 2 euro. Kijk altijd per event wat de kosten zijn.

Wanneer een event wordt afgelast zullen we dit zo snel mogelijk laten weten. Als er tickets zijn gekocht krijg je natuurlijk je geld terug. Wanneer er sprake is van overmacht geldt dit helaas niet. Omdat dit buiten onze macht ligt zijn wij niet verplicht om geld terug te geven aan u. Dit kan dus evenement verschillen omdat wij ook werken met externe organisatoren. Wanneer dit aan de orde is ontvang je hierover bericht.

Mocht je een kaartje gekocht hebben en komt de nieuwe datum je niet uit, dan betalen we je kaartje terug tenzij er sprake is van overmacht (zie ‘Wat als een programma is afgelast’).

Iedereen is welkom in Club Smederij. Je mag zijn wie je bent, en dragen waar je je fijn in voelt.
Wel vragen we je om je aan de huisregels te houden.

Voor de meeste evenementen geldt een minimumleeftijdtussen de 18 jaar of 25+. Sommige events zijn toegankelijk voor alle leeftijden.
Bekijk goed per evenement vanaf welke leeftijd je binnen mag, dit voorkomt onaangename verassingen aan de deur.

Vanaf 1 januari 2020 zijn wij een pin-only locatie, je kunt dus alleen met je pinpas of creditcard bij ons betalen voor je drankjes of snacks.
Voor het gebruik van lockers betaal je met een €2,- muntstuk (per keer), heb je geen cash bij je dan pin je aan de bar een €2,- muntstuk.
Het is vanaf 1 maart 2020 niet meer mogelijk om Club Smederij consumptiemunten in te leveren.

Ja, er zijn kluisjes aanwezig in Club Smederij. Je betaalt per gebruik €2,-

Er zijn in Tilburg genoeg hotels of Airbnb te vinden. Probeer eens Hostel Roots voor een betaalbare overnachting!

Ben je iets verloren in Club Smederij? Dat is erg vervelend!
We zullen natuurlijk proberen je spullen terug te vinden. Er is overdag niet altijd iemand aanwezig dus neem eerst even contact op met email of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram.

De muziek in Club Smederij is vaak erg luid. Het is dus altijd raadzaam om gehoorbescherming te dragen!
Er is een professioneel team aanwezig dat zorgt dat het volume en de mix goed is, zodat je optimaal van de muziek kunt genieten.

Club Smederij is toegankelijk voor minder valide personen.
Onze zaal is geheel gelijkvloers (met een paar kleine drempels bij de deuren). Bij de meeste evenementen is er voldoende plek voor een rolstoel maar let op dat sommige events best druk kunnen zijn. Je kunt ons altijd een mailtje sturen naar info@clubsmederij.nl voor meer info over verwachtte drukte van een event. Pinnen voor kluisjes en je drankje is geen probleem, een van onze medewerkers geeft u graag een van onze mobiele pinapparaten.
Er is een invalidentoilet aanwezig. Let wel op dat er een klein drempeltje bij de WC’s is. Vraag gerust een van onze medewerkers voor hulp!

Bij het kopen van een kaartje én bij het betreden van ons terrein stem je in dat er mogelijk foto’s van je gemaakt kunnen worden. Deze foto’s kunnen mogelijk worden gedeeld op social media. Mocht er belang zijn bij het verwijderen van de desbetreffende foto. Dan kan er een mail worden gestuurd met het bezwaar naar info@clubsmederij.nl. Wij staan open om de foto nogmaals te beoordelen. Als wij noch de reden noch de foto niet belastend genoeg vinden, blijft de foto online.

1. Contactgegevens
www.clubsmederij.nl Burgemeester Brokxlaan 8-84, 5041 SB Tilburg

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Club Smederij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Leeftijd
– Adresgegevens
– E-mailadres

Wij vragen deze gegevens enkel wanneer je een kaartje voor een van onze evenementen koopt of inschrijft voor onze nieuwsbrief! In alle gevallen zullen we zo weinig mogelijk persoonsgegevens van je vragen.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clubsmederij.nl

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Club Smederij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (alleen wanneer je hier toestemming voor geeft via een opt-in).
– Inzicht in wie er kaartjes koopt. Hoe oud onze bezoekers zijn, waar ze vandaan komen. Zo kunnen we nog onze feestjes nog beter maken.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren voor een van onze evenementen.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Club Smederij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren contactinfo van onze kaartkopers voor 6 jaar, dit is strikt voor eigen gebruik en zal nooit zonder toestemming met derden worden gedeeld. Wilt u dat we dit eerder verwijderd hebben? Kijk dan even bij punt 8.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Club Smederij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Club Smederij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Club Smederij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Club Smederij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@clubsmederij.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Club Smederij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Club Smederij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via